Matias Bechtold »Haus Kuchen«
21. September—30. November 2013

Matias Bechtold: Haus BIC, 2013, Plastik, Pappe, LEDs, 99 x 16 x 19 cmMatias Bechtold: Haus BIC, 2013, Plastik, Pappe, LEDs, 99 x 16 x 19 cm
/DetailMatias Bechtold: Haus Kuchen, 2013, 
Kuchenschachteln aus Plastik, Pappe, LEDs, 123 x 17 x 21 cmMatias Bechtold: Haus Kuchen, 2013, 
Kuchenschachteln aus Plastik, Pappe, LEDs, 123 x 17 x 21 cm
/DetailMatias Bechtold: Haus Kuchen, 2013, 
Kuchenschachteln aus Plastik, Pappe, LEDs, 123 x 17 x 21 cm
/Detail /Foto Jürgen BaumannAtelier Matias Bechtold, Juli 2013 /Foto Josef Filipp

›Kreisstadt‹ von Matias Bechtold an der Decke in der ›Paris Bar‹, Berlin 2013 /Foto Josef Filipp

Matias Bechtold: Im Inneren der Apparate, Werkbundarchiv—Museum der Dinge, Berlin, 2012/13Matias Bechtold: Im Inneren der Apparate, Werkbundarchiv—Museum der Dinge, Berlin, 2012/13Matias Bechtold: Im Inneren der Apparate, Werkbundarchiv—Museum der Dinge, Berlin, 2012/13
Josef Filipp Galerie | Impressum